և քայլիր դեպի բարեկեցիկ ու ապահով կյանք

Դարձիր մեր կրթօջախի երջանիկ ուսանողներից մեկը

Լրացնել ընդունելության հայտը

Ողջունում ենք

ՀՀ ԿԳՄՍ-ի  Գորիսի պրոֆ. Խ.Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական  քոլեջի   պաշտոնական   կայքի   բոլոր այցելուներին և շնորհակալություն հայտնում քոլեջի գործունեության նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրության համար:Երկրի գյուղատնտեսության համընդհանուր բարեփոխման խնդիրներն անմիջականորեն առնչվում են նաև ագրարային կրթական համակարգին, որի մի մասնիկն է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջը: Քոլեջը տարածաշրջանի հնագույն միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունն է, որի առաքելությունը մրցունակ գյուղատնտեսական մասնագետների պատրաստումն է տարածաշրջանի աշխատաշուկայի համար: Արդյունավետ ագրարային կրթական գործընթացի    կազմակերպման և մրցունակ մասնագետներ պատրաստելու նպատակով քոլեջում իրականացվել և  իրականացվում են կառուցվածքային,բովանդակային զանազան  փոփոխություններ,  վերանայվել  են մասնագիտական կրթական ծրագրերը, աշխատանքային ուսումնական պլանները:

Իմ հաջողության պատմությունը

12495

Շրջանավարտ

250

Ուսանող տարեկան

50

Հոգանոց աշխատակազմ

© HEKS/EPER, 2019 / © SDA NGO, 2019
  • Կայքը մշակվել է «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում

    Ծրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի և
    Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային
    և պարենային գիտությունների դպրոցի (HAFL) կողմից` Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն
    (HEKS/EPER) կազմակերպության աջակցությամբ: