«ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ/ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

«Առևտրի մենեջեր» մասնագիտություն