«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ»

Մասնագիտությունը տարվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով՝ լրիվ միջնակարգ կրթության հիմքի վրա  և հիմնական կրթական ծրագրով՝ 9-ամյա կրթության հիմքի վրա:

Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է

<<Կրտսեր անասնաբույժ>>-ի  որակավորում:

Միջին մասնագիտական կրթության  <<Անասնաբուժություն>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը քոլեջում իրականացվում է առկա  ձևով: Միջնակարգ/լրիվ կրթության հիմքի վրա, ուսումնառության ժամկետը 3 տարի է,   հիմնական կրթության հիմքի վրա՝  4տարի :