Մասնագիտությունը տարվում է նախնական/արհեստագործական մասնագիտական կրթական ծրագրով՝  9-ամյա կրթության հիմքի վրա:

Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է

<<Փականագործ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների>>  որակավորում:

Նախնական/արհեստագործական մասնագիտական կրթության   <<Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում>>

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը քոլեջում իրականացվում է առկա  ձևով: Հիմնական կրթության հիմքի վրա, միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի հետ համատեղելու դեպքում,  ուսումնառության ժամկետը 3 տարի է: