<<Հաշվապահ>> մասնագիտություն

Մասնագիտությունը տարվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով, լրիվ միջնակարգ կրթության հիմքի վրա:

Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է

<<Հաշվապահ>>-ի որակավորում:

Միջին մասնագիտական կրթության <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը քոլեջում իրականացվում է առկա և հեռակա ձևով: Ուսումնառության ժամկետը 2 տարի է, կրթության հեռակա ձևով, միջնակարգ/լրիվ կրթության հիմքի վրա՝  3 տարի է :