Մասնագիտությունը տարվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով, լրիվ միջնակարգ կրթության հիմքի վրա և հիմնական կրթական ծրագրով, 9-ամյա կրթության հիմքի վրա:

Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է

<<Տեխնոլոգ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության>> որակավորում:

Միջին մասնագիտական կրթության <<Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը քոլեջում իրականացվում է առկա  ձևով: Ուսումնառության ժամկետը 2տարի,  6ամիս է ,միջնակարգ/լրիվ կրթության հիմքի վրա և 3 տարի, 6ամիս՝ 9 ամյա կրթության հիմքի վրա: