Շնորհավորում ենք նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ և տեղեկացնում, որ  համավարակային իրավիճակի պատճառով Քոլեջում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցմամբ մեկնարկում է

  • 1-ին կուրսի ուսանողների համար  2020 թվականի սեպտեմբերի 14-ից,
  •  բարձր կուրսերի ուսանողների համար`  սեպտեմբերի 15-ից:

    Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով առաջին կիսամյակում Քոլեջ պետք է  հաճախել  դիմակներով և պահպանել անվտանգության բոլոր այն կանոնները, ցուցումները, որոնք նշված են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման  ուղեցույցում/Ուղեցույցին կարող եք ծանոթանալ Քոլեջի վեբ-կայքում/:

     Երկրորդ կիսամյակի համար կտրամադրվեն լրացուցիչ ցուցումներ:

Պարապմունքները Քոլեջում իրականացվելու են համակցված-խառը եղանակով՝ առկա և հեռավար ձևերով:  Առողջ և անվտանգ կրթական ու  աշխատանքային  միջավայրի պահպանումը մեծապես կախված է նաև Ձեզնից, սիրելի ուսանողներ:Տեղեկացնում ենք նաև, որ

ա. առաջին կուրսի ուսանողները հաճախում են Հաստատություն առաջին շաբաթն ամբողջությամբ:

բ. առաջին կուրսի ուսանողները երկրորդ շաբաթից, իսկ բարձր կուրսի ուսանողները առաջին շաբաթից հաճախում են ուսումնական Հաստատություն շաբաթական 3 օր, իսկ  մյուս օրերին տեսական ուսուցումը կազմակերպվում է հեռավար ձևով:

գ. գործնական պարապմունքները անցկացվում են Հաստատությունում կամ համապատասխան կազմակերպությունում:

դ. պահպանելով սանիտարահիգենիկ և հակահամաճարակային կանոնները` Հաստատության կողմից կարող է սահմանվել հաճախումների այլ գրաֆիկ` ելնելով անհրաժեշտությունից: Փոփոխությունների մասին նախօրոք կտեղեկացնենք  

/Առավել մանրամասնորեն գրաֆիկին կարող եք ծանոթանալ Քոլեջի վեբ-կայքում/:

      Առկա ուսուցման դեպքում յուրաքանչյուր առարկայի (մոդուլի) դասավանդման համար սահմանվում է 45 րոպե տևողություն` 5 րոպե դասամիջոցներով։ Ելնելով մասնագիտության առանձնահատկություններից, կարող է սահմանել խմբերի և ենթախմբերի համար այլ դասավանդման տևողություն, բայց ոչ պակաս, քան 30 րոպեն:

 Բոլոր ուսանողները և աշխատակիցները ջերմաչափվելու են մուտքի մոտ կամ կուտակումների պարագայում, անհրաժեշտաբար՝ լսարաններում: Լսարանները տեղակայված են առաջին և երկրորդ հարկերում, նշված են կուրսերի անունները, մուտքի մոտ կախված են ցուցակները:  Մանրամասնությունների մասին կտեղեկանաք Քոլեջի վեբ-կայքից:

Ուսանողները  Քոլեջ պետք է ներկայանան ոչ ուշ, քան ժամը 9.00-ին:  Ժամը 9.00-ից մինչև  9.30 կկատարվեն ջերմաչափումներ և գրանցումներ գրանցամատյաններում: 37 և ավելի բարձր ջերմաստիճանով անձանց մուտքը Քոլեջ չի թույլատրվում:

Պարապմունքները կսկսվեն  ժամը  9.30-ին:

 Առկա և հեռավար դասերը կիրականացվեն 2020-21ուս. տարվա դասացուցակներին համապատասխան:

2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի համար ուսուցման ժամանակացույցը սեպտեմբեր ամսվա համար

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *