ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի (ուսումնական հաստատության անվանումը) տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1569 -Ն որոշմամբ հաստատված՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 4-րդ կետի համաձայն՝ Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի (ուսումնական հաստատության անվանումը) Լիազոր մարմինը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար: 1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝ 1) ՀՀ քաղաքացիությունը. 2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր): 2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է` 1) դիմում` կառավարման խորհրդի նախագահի անունով. 2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը. 3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը. 4) տվյալ հաստատության 5 տարվա զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով` սույն կարգի 26-րդ կետի պահանջներին համապատասխան. 5) ինքնակենսագրություն: Փաստաթղթերի պատճենները խորհրդի նախագահին կամ քարտուղարին առձեռն ներկայացնելու դեպքում պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջում , հասցեն՝ ք. Գորիս, Առաքելյան 32: (Ուսումնական հաստատության անվանումը և գտնվելու վայրը) 202_2__ թվականի__փետրվարի 10 -ից մինչև__մարտի 2 -ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը_900 -ից մինչև ժամը_1730 -ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից: Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի մարտի 14-ին՝ ժամը 1400-ին, Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջում , հասցեն՝ ք. Գորիս, Առաքելյան 32: ( ուսումնական հաստատության անվանումը և գտնվելու վայրը) Տեղեկությունների համար դիմել 094 280906, gravikayvazyan@mail.ru ( նշել հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեն, որին պետք է ուղարկել փաստաթղթերը)

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի պրոֆ. Խ.Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջը հրավիրում է ս.թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչև հունվարի 21-ը մասնակցելու կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացին՝ «Կաթի ընդունում և վերամշակում, Լոռի և Չանախ պանիրների պատրաստման տեխնոլոգիա» թեմայով:
Դասընթացը, որը հատուկ մշակվել է Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման (ԱՀՈՒ) մոդելի հիմնարար տարրերի ներառմամբ, կազմակերպվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Համագործակցության խթանում՝ հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների» ծրագրի շրջանակներում:
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրների մոտ ձևավորել կամ զարգացնել անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ կաթի և կաթնամթերքի վերամշակման, ինչպես նաև պանրագործության ոլորտում:
Կարճաժամկետ դասընթացը հաջողությամբ ավարտած ունկնդիրներին կտրվի համապատասխան հավաստագիր:
Գրանցման վերջնաժամկետը՝ մինչև ս.թ. նոյեմբերի 27-ը (ներառյալ): Մասնակցության դիմումներն ու փաստաթղթերը ընդունվում են Քոլեջում (հասցեն նշված է ստորև):
Դասընթացի մասնակցությունը անվճար է:
Մասնակիցների թիվը10, մասնակիցների քանակի սահմանափակումը պայմանավորված է յուրաքանչյուր ունկնդրին նյութի առավելագույն մատուցման նպատակով։ Տևողությունը 1.5 ամիս:
Մեթոդաբանությունը՝ ինտերակտիվ ուսուցումը անցնում է զուգահեռ լսարանում և աշխատանքի վայրում:
Կոնտակտային տվյալներ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Գորիսի պրոֆ. Խ. Երիցյանի անվան
պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, փ.Առաքելյան 32
Հեռ.՝ (+ 374 0284) 2-21-47, 0284-2-06-48

Գորիսի պետական գյուղատնտեական  քոլեջի  աշխատակիցները <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի <<Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար>> դրամահավաքի շրջանակներում հատկացրել են 100.000 դրամ՝ հայոց հզոր բանակին աջակցելու նպատակով:
Քոլեջի անձնակազմի հայրենասիրական նախաձեռնության գործընթացը շարունակական է:

© HEKS/EPER, 2019 / © SDA NGO, 2019
  • Կայքը մշակվել է «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում

    Ծրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի և
    Կիրառական գիտությունների Բեռնի համալսարանի գյուղատնտեսության, անտառային
    և պարենային գիտությունների դպրոցի (HAFL) կողմից` Շվեյցարիայի եկեղեցու օգնություն
    (HEKS/EPER) կազմակերպության աջակցությամբ: